สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
cialis generico

หมอประเวศ

บนเส้นทางชีวิตของหมอประเวศ (ปกแข็ง)

ผู้เขียน : ศ.นพ.ประเวศ วะสี / จำนวนหน้า 856 หน้า / ราคาปก 650 บาท / ราคา 520 บาท

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมประวัติชีวิตและงานของนักคิดร่วมสมัยผู้หนึ่ง ในรูปแบบอัตชีวประวัติ เพื่อเป็นกรณีศึกษาเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นต่อๆ มา ถึงแม้จะเป็นเด็กบ้านนอก แต่ก็มีฉันทะจนสามารถก้าวสู่ความเป็นบุคคลทางปัญญา ให้ความคิดข้อเสนอแนะ ระบบการศึกษา ระบบคุณค่า ระบบสาธารณสุข ทั้งอดีตและปัจจุบัน โดยไม่ละโอกาสที่จะเสนอทางเลือกใหม่ๆ ที่น่าสนใจต่อสังคมไทยอยู่เนืองๆ

ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ความสุข...ทุกคนสร้างได้

ผู้เขียน : นพ. ประเวศ วะสี / จำนวนหน้า 32 หน้า / ราคาปก 15 บาท / ราคา 15 บาท

ความโลภนำไปสู่ความรุนแรง ความโลภเกี่ยวข้องกับตัวเงิน และตัวเงินเป็นมายาคติที่ไม่จริง สมมุติเขียนตัวเลข 1 เป็นเงินแล้วเติมเลข 0 ไปเรื่อยๆ จนถึงศิริราช ไปถึงนครปฐม ไปเมืองกาญจน์ก็เติม 0 ได้ เป็นจำนวนเงินที่ไม่จริงแล้ว เพราะว่าไม่มีที่สิ้นสุด แต่ทรัพยากรในโลกนี้มีที่สิ้นสุด... เพราะฉะนั้นก็เป็นของไม่จริง เป็นมายาคติ

ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้

ผู้เขียน : นพ. ประเวศ วะสี / จำนวนหน้า 248 หน้า / ราคาปก 190 บาท / ราคา 152 บาท
ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้

หนังสือเรื่อง “ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้” เล่มนี้ เกิดจากการรวบรวมข้อเขียนที่ลงเป็นตอนๆ ในนิตยสารหมอชาวบ้าน ซึ่งรวมถึงบันทึกของผู้ร่วมเดินทางด้วย บัดนี้มูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ไต้หวันได้กลายเป็นแหล่งที่คนไทยคณะต่างๆ เดินทางไปแสวงบุญ เพื่อสร้างจิตสำนึกใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะในสภาพวิกฤตอย่างไม่มีทางออกทั้งของไทยและของโลก มีพลังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเอามนุษย์ออกจากวิกฤตได้ คือพลังของจิตสำนึก พลังของจิตสำนึกนั้นเปรียบประดุจพลังงานนิวเคลียร์ในตัวคน (Human nuclear energy) ที่จะพามนุษย์ไปได้ไกลแสนไกลบนเส้นทางแห่งความดี

วิธีคลายเครียด

ผู้เขียน : นพ. ประเวศ วะสี / จำนวนหน้า 56 หน้า / ราคาปก 50 บาท / ราคา 40 บาท

ถ้าเราเข้าใจกลไกทางจิตซึ่งเชื่อมโยงต่อไปสู่ระบบชีวเคมีในร่างกาย ก็     จะทำให้เข้าใจว่าความเครียดเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร ประเทศไทยยิ่งพัฒนา ยิ่งนำไปสู่ความเครียดมากขึ้นเรื่อยๆ โรคเครียดเป็นโรคที่ทำให้มนุษย์ไม่มีความสุขนำไปสู่โรคอื่นๆตามมาอีกมากมาย แนะนำวิธีให้แต่ละคน ลดความเครียดหรือป้องกันความเครียด หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 10 ครั้ง

อายุวัฒนะและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ผู้เขียน : ศ.นพ.ประเวศ วะสี / จำนวนหน้า 48 หน้า / ราคาปก 30 บาท / ราคา 24 บาท
อายุวัฒนะและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

การปฏิบัติตัวให้สบายทั้งกายและใจ เพื่อสร้างให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อมและสังคมคือ การสร้างอายุให้วัฒนะนั่งเอง หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นทั้งคำอวยพรและความรู้แก่ผู้สูงอายุ ถึงแก่ก็อยู่อย่างมีความสุขได้ทั้งกายและใจ และจะทำให้ผู้สูงอายุที่ได้อ่านรู้สึกถึงประโยชน์ที่ว่า “ถึงแก่ แต่ยังมีไฟอยู่” ได้เป็นอย่างดี

บันทึกเวชกรรมไทย

ผู้เขียน : ศ.นพ.ประเวศ วะสี / จำนวนหน้า 384 หน้า / ราคาปก 210 บาท / ราคา 168 บาท
บันทึกเวชกรรมไทย

“เป็นที่น่ายินดีว่าบัดนี้ในวงการสาธารณสุขได้มีการขับเคลื่อนเรื่อง ระบบการสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ หรือ HumanizedHealth Care กันอย่างจริงจัง หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ปี พ.ศ 2524 ผู้เขียนได้บันทึกเรื่องราวการสาธารณสุข บริการสุขภาพของไทยตั้งแต่อดีต ทั้งขาดแคลนหมอ พยาบาล สถานพยาบาลมีไม่เพียงพอกับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น จนนำไปสู่การบริการที่ไม่มีประสิทธิภาพ หมอรักษาโรคอย่างเดียวโดยไม่ได้รักษาคน คนไข้กับหมอพูดกันไม่รู้เรื่อง โดยได้เสนอแนะทางออกไว้ในหนังสือเล่มนี้ จนปัจจุบันได้มีการพัฒนายกระดับด้านการบริการสุขภาพมากมาย และมีการดำเนินการเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งสำคัญข

วิธีแก้เซ็งสร้างสุข

ผู้เขียน : ศ.นพ.ประเวศ วะสี / จำนวนหน้า 200 หน้า / ราคาปก 90 บาท / ราคา 72 บาท
วิธีแก้เซ็งสร้างสุข

คนเราสามารถอยู่บนโลกนี้ในชั่วระยะเวลาสั้นเหลือเกิน ถ้าอยู่ไปด้วยความเซ็ง รำคาญ หงุดหงิด เกลียด โกรธ หรือทุกข์ระทมขมขื่นด้วยเหตุใดก็ตาม ย่อมเป็นชีวิตที่ขาดทุน “วิธีแก้เซ็งสร้างสุข” จึงเป็นแนวทางให้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรให้ชีวิตจากนี้ไปมีความสุข สงบ กว่าที่เป็นอยู่หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำมากกว่า 30 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา แสดงให้เห็นว่า คนไทยยังเซ็งกันมาก จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ มนุษย์ก็พยายาม หาวิธีแก้เซ็ง และสร้างสุขให้กับตัวเองตลอดมา หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ชี้ทางออกและแนะวิธีสร้างสุขให้กับผู้อ่านอย่างได้ผล

เยือนอูลานบาตอร์

ผู้เขียน : ศ.นพ.ประเวศ วะสี / จำนวนหน้า 48 หน้า / ราคาปก 30 บาท / ราคา 24 บาท
เยือนอูลานบาตอร์

เล่าการเดินทางอย่างมีสติไปยังอูลานบาตอร์ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ค่อยจะมีคนไทยได้ไปถึงกันมากนัก ถ้าผู้อ่านสามารถจับเรื่องการเจริญสติได้อย่างจริงจังก็จะเป็นพรชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้เขียน : ศ.นพ.ประเวศ วะสี / จำนวนหน้า 88 หน้า / ราคาปก 50 บาท / ราคา 40 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ

หนังสือเล่มนี้เกิดจากการแสดงปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๖ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม

วิถีไท ทางรอดของประเทศไทย

ผู้เขียน : ศ.นพ.ประเวศ วะสี / จำนวนหน้า 88 หน้า / ราคา 80 บาท

มนุษย์สามารถค้นพบปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่นำไปสู่ความดีและอิสรภาพที่มนุษย์จะพึงมีได้ อันประกอบด้วยการไม่เบียดเบียน การทำเพื่อผู้อื่นและพัฒนาจิตใจให้หลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวและการแย่งชิง

Syndicate content