สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
cialis generico

โรคหัวใจ...อาการเจ็บหัวใจ

ผู้เขียน : นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ / จำนวนหน้า 96 หน้า / ราคาปก 70 บาท / ราคา 56 บาท

กรณีศึกษาที่ได้จากประสบการณ์จริงในการรักษาผู้ป่วย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและสงสัยว่าผู้ใกล้ชิดหรือตนเอง มีอาการหรือโอกาสที่จะป่วย สามารถรู้จักและเข้าใจอาการ เจ็บหัวใจŽ ได้ดีขึ้น เพราะความเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางร่างกายและ/หรือทางจิตใจ เกือบทุกโรคที่การรักษาขึ้นอยู่กับจิตใจหรือกำลังใจของตัวของผู้ป่วยเองเป็นสำคัญ

หนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Insert Google Map macro.

More information about formatting options

Mollom CAPTCHA (play audio CAPTCHA)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated.