สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
cialis generico

ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว

ผู้เขียน : ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ / จำนวนหน้า 440 หน้า / ราคาปก 350 บาท / ราคา 298 บาท
การดูแลสุขภาพครอบครัว

แนะนำเทคนิคการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างง่าย ด้วยความเข้าใจ ผู้ป่วย ญาติและครอบครัวผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรง โรคระยะสุดท้าย โรคเรื้อรัง หรือโรคที่เกิดจากความเครียด การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

คนไข้หัวหมอหรือหมอหัวดื้อ

ผู้เขียน : ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ / จำนวนหน้า 176 หน้า / ราคาปก 150 บาท / ราคา 120 บาท
คนไข้หัวหมอหรือหมอหัวดื้อ

ในการปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไปของแพทย์ในปัจจุบันนอกจากปัญหาวิชาการทางการแพทย์แล้วปัญหากฎหมาย ปัญหาสังคมและความกังวลเรื่องอื่นๆ ปัญหาชีวิต ปัญหาเศรษฐกิจคนไข้อาจนำมาปรึกษาหมอซึ้งอาจมีผลเกี่ยวข้องกับการรักษา หมอจึงควรที่จะรู้และเข้าใจปัญหาของคนไข้ด้วยรวมทั้งญาติพี่น้องของคนไข้เพื่อลดปัญหาและช่วยเหลือคนไข้อย่างรอบด้าน

คู่มือหมอครอบครัว (ฉบับสมบูรณ์)

ผู้เขียน : ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ / จำนวนหน้า 348 หน้า / ราคาปก 320 บาท / ราคา 272 บาท

วิทยาศาสตร์ และ ศิลปะ แห่งการเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ที่สามารถดูแลคนทั้งคน (นั่นคือดูแลทุกอวัยวะและทุกระบบที่ไม่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะอวัยวะ/ระบบ และดูแลทั้งร่างกายและจิตใจด้วย) โดยคำนึงถึงครอบครัว กรรมพันธุ์ บ้านและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งเช่นกันในการรักษาผู้ป่วยและในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในครอบครัวของผู้ป่วย เหมาะสำหรับแพทย์ทุกสาขาที่จะประยุกต์ใช้ในเวชศาสตร์ครอบครัว

Syndicate content