สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
cialis generico

นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ

สื่อสาร-สื่อใจ

ผู้เขียน : นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ / จำนวนหน้า 208 หน้า / ราคาปก 170 บาท / ราคา 136 บาท
สื่อสาร-สื่อใจ

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับ Communication Skill ทุกเรื่องด้วยความตั้งใจ เพื่อเป็นการพัฒนาการสื่อสารระหว่างหมอกับคนไข้ เหมาะที่จะเป็นตัวช่วยให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในเวลาที่ได้พบกับคนไข้และสถานการณ์ที่ทำให้อึดอัดใจ และไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรดี ถือเป็นคู่มือสำหรับบุคลาการทางแพทย์ เป็นแนวทางเพื่อลดความขัดแย้ง ที่ต้องการให้ประชาชนหรือคนไข้เข้าใจสังคมชาวสาธารณสุข ในขณะเดียวกันก็อยากให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าใจ เห็นอกเห็นใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย

Syndicate content